عزیز، درود!
انتخاب شهر
همه گروه‌ها
همه گروه‌ها
استخدام
املاک
بخش ویژه دانشجویان
تور
خدمات
خرید و فروش کالا
دیجیتال
صنعت
ماشین و خودرو
[#CurrentLocationTitle#]

قیمت لپ تاپ سونی

قیمت سایر برندهای لپ تاپ
بازگشت به صفحه قیمت لپ تاپ
 • 2999 Windows 8 - AMD/HD/2048 MB 14 750 8 3 2.6-3.2 3230M Sony Vaio SVE14A390X
  2229 Windows 8 - Intel/HD/1024 MB 15.6 320 4 3 2.4 3110M Sony Vaio E1512NCX
  2949 Windows 7 - Nvidia/GT/4096 MB 16.4 640 4 3 3 2430M Sony Vaio F23B9E
  3199 Windows 8 - Intel/HD/1024 MB 14 750 8 3 2.5-3.1 3210M Sony Vaio E14A25CXS
  2199 Windows 8 - Intel/HD/900 MB 14 500 4 3 2.4 3110M Sony Vaio E14122CXB
  2699 Windows 8 - AMD/HD/2048 MB 14 500 4 3 2.5-3.1 3210M Sony Vaio E1412CCXB
  4749 Windows 7 - Nvidia/GT/4096 MB 13.3 640 8 4 2.9-3.6 3520M Sony Vaio S1311DGX
  4599 Windows 8 - AMD/HD/4096 MB 14 1024 16 6 2.2-3.2 3632QM Sony Vaio E14A37CDH
  4649 Windows 8 - AMD/HD/4096 MB 14 1024 8 6 2.2-3.2 3632QM Sony Vaio E14A27CXH
  3349 Windows 8 - Intel/HD/1024 MB 13.3 500 6 3 1.8-2.7 3337U Sony Vaio T13136CXS
  3949 Windows 7 - Intel/HD/1690 MB 13.3 128 6 4 1.9-3.0 3517U Sony Vaio T13118FX
  2699 Windows 7 - Intel/HD/1024 MB 13.3 320 4 3 1.4 2367M Sony Vaio T1311M1ES
  3399 Windows 8 - Intel/HD/1024 MB 13.3 500 8 3 1.7-2.6 3317U Sony Vaio T13125CDS
  3099 Windows 8 - Intel/HD/1024 MB 13.3 500 6 3 1.7-2.6 3317U Sony Vaio T13125CXS
  2699 Windows 8 - Intel/HD/1024 MB 15.6 1024 6 3 2.6-3.2 3230M Sony Vaio E15135CX
  2369 Windows 8 - Intel/HD/1024 MB 15.6 750 6 3 2.5 3120M Sony Vaio E15134CX
  3359 Windows 8 - Intel/HD/1024 MB 14 750 8 3 2.5-3.1 3210M Sony Vaio E14A27CDH
  3099 Windows 8 - Intel/HD/1024 MB 14 750 6 3 2.6-3.2 3230M Sony Vaio E14A35CXH
  2429 Windows 8 - Itel/HD/1024MB 15.6 750 6 3 2.4 3110M Sony Vaio E15124CX
  4799 Windows 8 - Itel/HD/1024MB 13.3 750 8 4 2.9-3.6 3520M Sony Vaio SVS 13122PXB
  2849 Windows 8 - AMD/HD/2048 MB 15.6 500 4 3 2.6-3.2 3230M Sony Vaio E1513RCX
  4479 Windows 7 - AMD/HD/2048 MB 15.6 750 8 4 2.8-3.5 2640M Sony Vaio SE2LFXB
  2569 Windows 8 - Intel/HD/1024 MB 14 500 6 6 2.2-3.2 3110M Sony Vaio E14A23CDH