عزیز، درود!
انتخاب شهر
همه گروه‌ها
همه گروه‌ها
استخدام
املاک
بخش ویژه دانشجویان
تور
خدمات
خرید و فروش کالا
دیجیتال
صنعت
ماشین و خودرو
[#CurrentLocationTitle#]

قیمت Ipad

قیمت سایر برندهای تبلت
بازگشت به صفحه قیمت تبلت
 • 2119 - - + + + - + + + 64 GB - 1GHz 312 7.9 200 × 134.7 × 7.2 mm Apple IOS Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB
  2119 - - + + + - + + + 32 GB - 1GHz 312 7.9 200 × 134.7 × 7.2 mm Apple IOS Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB
  1599 - - + + + - + + + 16 GB - 1GHz 312 7.9 200 × 134.7 × 7.2 mm Apple IOS Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB
  1699 - - - - - - + + + 64 GB - 1GHz 312 7.9 200 × 134.7 × 7.2 mm Apple IOS Apple iPad mini WiFi-64GB
  1599 - - - - - - + + + 32 GB - 1GHz 312 7.9 200 × 134.7 × 7.2 mm Apple IOS Apple iPad mini WiFi-32GB
  1159 - - - - - - + + + 16 GB - 1GHz 312 7.9 200 × 134.7 × 7.2 mm Apple IOS Apple iPad mini WiFi-16GB
  2689 - - + + + - + + + 64 GB - - 652 9.7 241.2 × 185.7 × 9.4 mm Apple IOS Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB
  2389 - - + + + - + + + 32 GB - - 652 9.7 241.2 × 185.7 × 9.4 mm Apple IOS Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB
  2099 - - + + + - + + + 16 GB - - 652 9.7 241.2 × 185.7 × 9.4 mm Apple IOS Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB
  2229 - - - - - - + + + 64 GB - - 652 9.7 241.2 × 185.7 × 9.4 mm Apple IOS Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 64GB
  2049 - - - - - - + + + 32 GB - - 652 9.7 241.2 × 185.7 × 9.4 mm Apple IOS Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB
  1869 - - - - - - + + + 16 GB - - 652 9.7 241.2 × 185.7 × 9.4 mm Apple IOS Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB
  2519 - - - - - - + + + 128 GB - - 652 9.7 241.2 × 185.7 × 9.4 mm Apple IOS Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 128GB
  2979 - - + + + - + + + 128 GB - - 652 9.7 241.2 × 185.7 × 9.4 mm Apple IOS Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB